Pracuj mądrze, nie ciężko – jak wygrać walkę o czas w pracy?

  • Webinar by AskHenry
  • Dla HR
  • Jak działa AskHenry

Pierwsza edycja badania „Walka o czas”, zorganizowana wspólnie z Great Digital, potwierdza opinie wielu specjalistów które słyszymy dzisiaj, dotyczące braku równowagi między pracą a życiem osobistym. Przygotowany raport w oparciu o wyniki badań, pokazał, że aż 95% uczestników badania, którzy są aktywni zawodowo, odczuwa deficyt czasu w życiu prywatnym. To jest liczba, która naprawdę zaskakuje i budzi refleksję. Co więcej, 86% badanych również wskazało na brak czasu w pracy.

Pojawia się pytanie: dlaczego tak się dzieje? Czy to kwestia działań, czy też po prostu mamy za dużo obowiązków? Czy jesteśmy tak zajęci, że trudno nam znaleźć równowagę? To są istotne pytania, które warto zgłębić z perspektywy psychologicznej.

Brak czasu a może tylko poczucie, że go brakuje?

Spojrzenie na temat braku czasu można rozpatrywać z dwóch perspektyw: po pierwsze, jako brak samego czasu, a po drugie, jako poczucie braku czasu. Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do tego zjawiska.

Po pierwsze, społeczne zmiany w sposób, w jaki wypełniamy nasze role, mają wpływ na to, że czas staje się deficytowy. Dawniej mężczyźni często pracowali, podczas gdy kobiety zajmowały się domem. Obecnie, kobiety również pracują zawodowo, co sprawia, że mamy dwie (a czasem więcej) pełne role do spełnienia: praca i opieka nad domem czy dziećmi. To wymaga więcej czasu i wysiłku, aby sprostać oczekiwaniom we wszystkich obszarach.

Po drugie, czynniki ekonomiczne także odgrywają rolę. Jeśli nasze wydatki rosną (np. inflacja, kredyty) a jednocześnie pragniemy zachować pewien standard życia (np. wyjazdy na wakacje), często podejmujemy dodatkową pracę lub nadgodziny, co dodatkowo ogranicza nasz czas.

Kolejnym czynnikiem jest dostępność informacji. W erze internetu mamy dostęp do ogromnej ilości treści w dowolnym momencie, co może prowadzić do przesycenia informacyjnego i pochłaniania naszego czasu.

Dodatkowo, rozrywka stała się bardzo dostępna i natychmiastowa. Nie musimy czekać na kolejny odcinek serialu, co może skutkować przeznaczaniem większej ilości czasu na tego typu aktywności.

Wreszcie, poczucie braku czasu może wynikać z nieświadomego poświęcania czasu na rzeczy, które nie są zgodne z naszymi wartościami czy potrzebami. To może prowadzić do sytuacji, w której mamy czas, ale nie jest on wykorzystywany w sposób, który byłby dla nas satysfakcjonujący.

Brak czasu może mieć zarówno przyczyny zewnętrzne (zmiany społeczne, ekonomiczne, dostępność informacji i rozrywki) jak i wewnętrzne (nieświadome poświęcanie czasu na rzeczy nieważne dla nas). Świadomość tych czynników może pomóc nam lepiej zarządzać naszym czasem i znaleźć balans między życiem zawodowym a prywatnym.

Pracodawcy coraz bardziej dostrzegają poziom obciążenia u swoich pracowników i starają się znaleźć sposoby, aby ich w tym obszarze uwolnić.

Pracodawcy dostrzegają, że czas stał się cennym zasobem, a pracownicy coraz bardziej asertywnie stawiają granice i oczekują ich respektowania. W dobie pracy zdalnej, często argumentuje się, że oszczędza się czas na dojazdy, co jest elementem elastyczności czasowej.

Widoczny jest również rosnący trend dbałości o dobrostan pracowników (wellbeing). Firmy starają się uatrakcyjnić ofertę benefitową, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników, a także zauważają, że pracownik zadowolony z życia prywatnego i mający więcej wolnego czasu jest bardziej wydajny. Nawet jeśli kiedyś firmy głównie koncentrowały się na atrakcyjnych benefitach, teraz kładą większy nacisk na wellbeing pracowników i uwalnianie czasu dla nich. To nie tylko motywuje pracowników, ale również wpływa pozytywnie na ich efektywność.

Employee experience manager – jakie pełni obowiązki?

Rola menedżera employee experience powstała w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie firm holistycznym podejściem do pracowników, zarówno w kontekście środowiska zawodowego, jak i prywatnego. Menedżer employee experience zajmuje się tworzeniem doświadczeń pracowniczych, czyli troszczy się o to, jak pracownicy doświadczają pracy w danej organizacji. Jest to szerokie spektrum działań, które obejmują dbanie o dobre samopoczucie pracowników, wsparcie w rozwoju zawodowym, pomoc w zarządzaniu zespołami oraz tworzenie wartościowych doświadczeń dla pracowników.

W dzisiejszych czasach, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do wellbeingu pracowników i integracji pracy z życiem prywatnym, rola menedżera employee experience staje się kluczowa. To właśnie ta osoba dba o to, aby pracownicy byli zadowoleni ze swojego miejsca pracy, mieli możliwości rozwoju oraz byli efektywni w swoich zadaniach. Rola menedżera employee experience jest dynamiczna, ewoluuje wraz z potrzebami pracowników i organizacji. Współpraca z HR Business Partnerami pozwala dostosować działania do potrzeb pracowników i organizacji, koncentrując się na tworzeniu wartościowych doświadczeń dla wszystkich zaangażowanych.

Oto kilka konkretnych inicjatyw i projektów, które można podjąć w ramach troski o doświadczenia pracowników i menedżerów, zgodnie z tym, co zostało omówione:

 1. Spotkania rozwojowe dla menedżerów: Organizacja spotkań dla menedżerów, aby omówić ich potrzeby rozwojowe oraz wyzwania związane z zarządzaniem zespołem. Podczas tych spotkań można dzielić się inspiracjami, rozwiązaniami oraz wsparciem od innych menedżerów.
 2. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych: Zapewnienie wsparcia menedżerom , na przykład poprzez sesje coachingowe lub udostępnienie narzędzi i procesów do zarządzania trudnymi rozmowami, takimi jak rozmowy z pracownikiem przeżywającym trudności osobiste.
 3. Bliska współpraca z HR Business Partnerem: Współpraca z HR Business Partnerem w celu normalizacji trudnych tematów oraz przeprowadzanie szkoleń dla menedżerów dotyczących prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów.
 4. Rozwój ścieżek kariery: Opracowanie ścieżek rozwoju dla pracowników i menedżerów, które odpowiadają ich potrzebom i umiejętnościom, oraz organizacja spotkań lub warsztatów dotyczących rozwoju zawodowego.
 5. Budowanie kultury feedbacku: Zachęcanie do regularnego udzielania i otrzymywania feedbacku w organizacji poprzez organizację szkoleń, wsparcie w implementacji narzędzi do feedbacku oraz promowanie otwartej komunikacji.
 6. Zarządzanie zespołem zdalnym: Dostarczenie menedżerom narzędzi i szkoleń dotyczących efektywnego zarządzania zespołem zdalnym, w tym budowanie zaufania, komunikacji i organizacji pracy na odległość.
 7. Programy mentoringowe: Organizacja programów mentoringowych dla pracowników i menedżerów, które umożliwiają im rozwój zawodowy poprzez mentorowanie i wymianę doświadczeń.
 8. Zarządzanie czasem i obciążeniem pracą: Pomoc menedżerom w efektywnym zarządzaniu czasem oraz równoważeniu obowiązków zawodowych i prywatnych poprzez szkolenia, wsparcie w organizacji pracy oraz promowanie strategii samozarządzania.

Psycholog w miejscu pracy

Życie prywatne pracowników ma istotny wpływ na ich funkcjonowanie w miejscu pracy, co jest dostrzegane również przez menedżerów. Współpraca z ekspertami od psychologii w firmach może być kluczowym elementem dbania o doświadczenia pracowników i menedżerów.

Potrzeba współpracy z psychologiem, która nie ograniczałaby się jedynie do jednorazowych działań, lecz skupiałaby się na zapewnieniu ciągłego wsparcia i rozwijaniu kompetencji menedżerów oraz pracowników. Rozważania dotyczące różnic między światem psychologicznym a biznesowym wskazuję na potrzebę zrozumienia obu perspektyw oraz integracji działań, aby programy związane z psychologią w pracy mogły skutecznie działać.

Kluczowym elementem jest zbieranie informacji od pracowników poprzez ankiety, obserwacje oraz aktywne słuchanie. Współpraca z HR Business Partnerem i menedżerami jest również istotna, aby dopasować działania do konkretnych potrzeb zespołów.

W badaniu „Walka o czas” aż 66% pracowników odpowiedziało, że doświadcza trudności w skupieniu się na pracy z powodu natłoku zadań w życiu prywatnym, a 64% czuje zmęczenie, co wpływa na wydajność. Istnieje zatem potrzeba zrozumienia różnic indywidualnych w podejściu do delegowania zadań oraz zaplanowania wsparcia, co wymaga wyczucia sygnałów nawet tych nieśmiało sygnalizowanych przez pracowników.

Przecież sam zrobię to lepiej i szybciej!

 Istnieją osoby, które z trudem oddają kontrolę nad zadaniami ze względu na mniejsze zaufanie do umiejętności innych lub obawy o perfekcję. Z raportu wynika, że badani chętniej oddają zadania, które są powtarzalne i monotonne, takie jak zakupy czy naprawy domowe, niż te bardziej personalne, np. wybór prezentu dla bliskiej osoby. Istnieje również tendencja do perfekcjonizmu, gdzie niektórzy wolą wykonać wszystko sami, aby mieć pewność co do rezultatów. Jednak poczucie utraty kontroli może prowadzić do rezygnacji, co może być dodatkową przeszkodą w delegowaniu zadań.

Ma to również swoje bezpośrednie przełożenie w miejscu pracy. Ważne jest zrozumienie tych dynamik oraz zachęcanie pracowników do współpracy i korzystania z dostępnego wsparcia, aby zrównoważyć obowiązki i zachować zdrową równowagę między kontrolą a współpracą. Istotne jest zarządzanie obciążeniem w pracy i można to oprzeć na trzech strategiach poprawy efektywności pracowników.

Analiza danych zespołu i monitorowanie wskaźników, takich jak absencja i nadgodziny, pozwala zidentyfikować obszary wymagające uwagi. Priorytetyzacja zadań oraz określenie celów pracy stanowią kluczowe elementy wspierające efektywność. Ponadto, umiejętność delegowania zadań oraz dbałość o odpowiedni przepływ informacji w zespole mogą znacząco wpłynąć na jakość pracy i obniżenie obciążenia pracowników. Kluczowymi punktami wsparcia są także zdolność do akceptacji „wystarczająco dobrze” oraz umiejętność wyznaczania priorytetów w pracy. Całość wskazuje na potrzebę elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi i wsparcia dla pracowników, aby mogli wykonywać swoje zadania mądrze, a nie tylko ciężko.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów i danych z raportu, możesz go pobrać: tutaj!

Szukasz ciekawej pracy? Dołącz do nas!

Twórz razem z nami firmę, która ma ambicję zmienić rynek benefitów pracowniczych. W AskHenry oszczędzamy czas naszym Klientom. Nie tylko dostarczamy Im świetną usługę, ale przede wszystkim – uśmiech i czas wolny po pracy :)