Poufność przekazywanych danych

    • Panel użytkownika

Z jakich danych korzysta AskHenry?

Jako użytkownik, to Ty decydujesz o tym jakie dane nam przekazujesz w trakcie realizacji zadań. Jako AskHenry gwarantujemy, że zbieramy minimalną, niezbędną do realizacji zadania ilość informacji.

W przypadku dokumentów fizycznych, które odbieramy od Ciebie a które mogą zawierać dane wrażliwe (lub po prostu takie, które chcesz zabezpieczyć), wprowadziliśmy specjalne wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Wszystkie odbierane czy dostarczane dokumenty przewozimy w zaklejonych kopertach. Co więcej, odbiera je nasz konsultant, który wcześniej zapowiedziany jest z imienia i nazwiska a w czasie spotkania ma umieszczoną w widocznym miejscu plakietkę z imieniem. 

Nasz zespół składa się ze sprawdzonych, godnych zaufania i dobrze przeszkolonych osób. Wykluczamy możliwość korzystania z osób trzecich czy zewnętrznych dostawców.

Czy moje dane są bezpieczne?

Konsultanci realizujący zlecenia podpisali klauzulę o poufności decydując się na współpracę z AskHenry.

Polityka Prywatności

Jeśli interesuje Cię szczegółowy dokument opisujący bezpieczeństwo Twoich danych oraz systemy, z jakich korzystamy w czasie realizacji zadań – odsyłamy Cię do dokumentu Polityka Prywatności [tu link].

Szukasz ciekawej pracy? Dołącz do nas!

Twórz razem z nami firmę, która ma ambicję zmienić rynek benefitów pracowniczych. W AskHenry oszczędzamy czas naszym Klientom. Nie tylko dostarczamy Im świetną usługę, ale przede wszystkim – uśmiech i czas wolny po pracy :)