Jak mówić o benefitach aby skutecznie rekrutować?

    • Webinar by AskHenry
    • Dla HR
    • Jak działa AskHenry

 

W dzisiejszym wpisie skupimy się na wykorzystaniu potencjału korzyści związanych z benefitami pracowniczymi w trakcie procesów rekrutacyjnych. Omówimy, w jaki sposób skutecznie komunikować ich wartość, podkreślając, że nie są jedynie dodatkiem, lecz posiadają także wymiar finansowy i są związane z wartościami firmy. Dzięki zaproszeniu Elevato, nasza Head of People & Culture – Nicole Tomanek przygotowała prezentację, którą omówiła w towarzystwie Jacka Krajewskiego podczas webinaru „Jak mówić o benefitach, aby skutecznie rekrutować?” Rozważyła trzy kluczowe segmenty dotyczące tej kwestii.

Poniżej pięć perspektyw kandydatów dotyczących benefitów pracowniczych. Pierwsza grupa to kandydaci, dla których benefity są kluczowym elementem decydującym o akceptacji oferty pracy. Są to zazwyczaj osoby, które tryb życia swój i swojej rodziny podporządkowały benefitom i potencjalna zmiana pracy musi gwarantować im jego posiadanie. Druga kategoria to kandydaci niepewni, dla których uwydatnienie konkretnego benefitu może przechylić szalę na korzyść danej firmy, nawet przy podobnym wynagrodzeniu i zakresie świadczeń. Z kolei trzecia grupa to kandydaci, którzy dowiadują się o firmie poprzez rekomendacje związane z benefitem, co podkreśla znaczenie budowania marki pracodawcy poprzez atrakcyjne świadczenia. Czwarty typ to kandydaci lojalni, którzy pozostają w firmie ze względu na dostosowane do ich potrzeb benefity, co przeważa nad ewentualnym wzrostem wynagrodzenia. Ostatnia kategoria to kandydaci materialiści, którzy preferują pieniądze, więc w tym przypadku zalecamy podkreślanie wartości finansowej benefitów, ukazując, że są one istotnym elementem o wartości pieniężnej, a nie jedynie dodatkiem pozapłacowym.

 

Dane z zeszłego roku pokazują, że aż 75% pracowników decyduje się pozostać w firmie z powodu korzyści płynących z benefitów. Dlatego, gdy ktoś twierdzi, że to jedynie dodatkowy koszt lub fanaberia, należy zaznaczyć, jak istotny wpływ mają benefity na obniżenie rotacji oraz kosztów rekrutacji. Faktem jest, że 69% pracowników wybiera pracodawcę głównie ze względu na oferowane benefity. Jednak smutną rzeczywistością jest to, że jedynie 42% firm deklaruje zainteresowanie poprawą swojego programu benefitowego, aby lepiej odpowiadać na potrzeby pracowników. Warto zatem zwrócić uwagę na znaczenie benefitów dla utrzymania pracowników oraz konkurencyjności firmy na rynku.

Badania wyraźnie wskazują, że oferty pracy z benefitami przyciągają znacznie większą liczbę aplikacji. W kontekście już zatrudnionych osób w firmie, benefity przyczyniają się do zmniejszenia wskaźnika rotacji, co potwierdza ich znaczącą rolę w utrzymaniu zespołu. Jednakże, to nie wszystko – zwiększona produktywność i poprawa atmosfery w miejscu pracy stanowią kolejne korzyści płynące z wprowadzenia benefitów, co sprawia, że warto zwrócić uwagę na ich znaczenie nie tylko w kontekście rekrutacji, ale również w kształtowaniu pozytywnego środowiska pracy.

 

Co ma wspólnego imperium rzymskie z Henrym Fordem?

Imperium Rzymskie wprowadziło pierwsze w historii świadczenie emerytalne – Cezar w obawie o rebelię zdecydował się płacić byłym żołnierzom „odprawę” i „świadczenie emerytalne” za zachowanie lojalności, co historycznie stanowiło pierwszy rodzaj benefitu. Henry Ford, w erze industrializmu, także wprowadził innowacje w obszarze benefitów, skracając czas pracy z 48 do 40 godzin, co przyniosło zwiększoną produktywność. Warto zauważyć, że benefity odgrywają kluczową rolę nie tylko w poprawie atmosfery, ale również w efektywności pracy. Przykłady z historii, takie jak imperium rzymskie czy epoka Henry’ego Forda, dowodzą, że dbając o dobrostan pracowników, organizacje mogą osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne. Benefity to zatem nie tylko dodatek, ale istotny czynnik wpływający na wydajność i satysfakcję pracowników. Decyzja Henrego Forda była pozytywna w skutkach – okazało się, że krócej pracujący pracownik jest bardziej efektywny niż ten spędzający długie godziny w pracy przy zaniżonym zaangażowaniu.

 

W obliczu pandemii COVID-19, pracownicy zaczęli doceniać benefity. Po ustąpieniu pierwszej fali wirusa, zauważalny był wzrost zainteresowania profilaktyką zdrowotną, obejmującą nie tylko tradycyjne usługi medyczne, ale także bardziej nietypowe korzyści, takie jak np. opieka psychologiczna. Coraz większą uwagę przyciągają także benefity obejmujące szeroki zakres usług concierge, wspierające organizację codziennego życia czy well-beingu. Jednak najnowsze dane wskazują, że 26% pracowników jest bardziej skłonnych przyjąć ofertę pracy, jeśli zawiera ona elementy benefitów wellbeingowych. Co istotne, ponad połowa pracowników uznaje już teraz, że programy zdrowotne i benefity typu concierge są niezbędne, aby rozważyć nową propozycję zatrudnienia. To może być nowe podejście do negocjacji z zarządem, gdzie aspekty zdrowotne i wsparcie w życiu codziennym stają się kluczowymi czynnikami determinującymi wybó nowego miejsca pracy.

Budując ofertę benefitową dla pracowników, warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe kategorie. Po pierwsze, mamy benefity podstawowe, czyli „core benefits” – obejmujące tradycyjne plany emerytalne i ubezpieczenia zdrowotne. Statystyki wskazują, że skupienie się wyłącznie na tych podstawowych korzyściach może ograniczać potencjał przyciągania pracowników. Druga kategoria, znana jako „values-based benefits” czyli benefity wellbeingowe, otwiera nowy obszar powiązany z wartościami firmy. To właśnie te benefity pozwalają wyróżnić się na rynku, uwzględniając indywidualny charakter organizacji. Ostatnia kategoria to „remote work benefits”, które stają się coraz istotniejsze w erze pracy hybrydowej. Firmy oferujące wsparcie dla zdalnych pracowników, takie jak dopłaty do przestrzeni coworkingowej czy wyposażenia biura domowego, zyskują na atrakcyjności. Kluczowe jest unikanie błędów przy budowaniu oferty benefitowej, takich jak ślepe podążanie za trendami bez zastanowienia się nad ich zgodnością z wartościami firmy. Badanie potrzeb grupy docelowej, regularna weryfikacja używalności benefitów i różnorodność oferty to kluczowe elementy skutecznej strategii benefitowej, która przyciągnie i zatrzyma talent.

Sprawdź użyteczność interaktywnej matrycy, która ukazuje zróżnicowanie preferencji benefitów w różnych grupach, uwzględniając branże, wielkość organizacji, płeć i poziom zaawansowania hierarchicznego.

KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ ABY PRZEJŚĆ DO MATRYCY

Zastanawiając się nad tym, czym tak naprawdę jest atrakcyjny benefit, cofnijmy się do historycznego kontekstu, gdzie benefity były ściśle związane z miejscem pracy. Tradycyjnie pracodawcy skupiali się na wyposażeniu miejsca pracy np. ergonomiczne biurko, regulowany fotel. Jednak obecnie perspektywa ta uległa zmianie – dostrzeżono, że życie zawodowe i prywatne są splecione w taki sposób, że nie można skupiać się jedynie na komforcie pracownika w czasie pracy. Atrakcyjny benefit w dzisiejszych czasach to taki, który poprawia ogólną jakość życia, nie tylko w kontekście zawodowym. Firmy przodujące w tej dziedzinie benefitów kierują swoje oferty na obszary związane z całym życiem pracownika, obejmując opiekę nad jego rodziną, zwierzętami czy pasjami pracowników. Kluczowym aspektem jest także dostosowanie benefitów do indywidualnych potrzeb pracowników oraz możliwość korzystania z nich przez całe rodziny, co wpływa pozytywnie na lojalność pracowników i zminimalizowanie ryzyka zwolnień.

Wprowadzając benefity do oferty pracy, kluczowe jest pełne wykorzystanie ich potencjału poprzez skoncentrowanie się na skutecznej komunikacji. Bez względu na to, jak dobra jest oferta benefitowa, jeśli nie jest ona wyeksponowana w ofertach pracy, rozmowach z kandydatami czy na stronie internetowej firmy, może być postrzegane jako standard lub być pomijana. Wprowadzając benefity, często popełniane błędy dotyczą ukrywania ich i wymieniania jedynie w ofercie, zamiast stworzenia dedykowanego segmentu na stronie internetowej z klarowną narracją powiązaną z wartościami firmy. Efektywna komunikacja jest kluczem do uwydatnienia wartości benefitów i przyciągnięcia uwagi potencjalnych pracowników.

W kontekście komunikacji benefitów podczas rekrutacji, często popełnianym błędem jest brak uwydatnienia wartości dodanej, jaką benefity przynoszą. Klasyczne podejście koncentruje się na informacjach o wynagrodzeniu, pomijając często istotne korzyści dodatkowe. Zalecamy omawianie dostępności benefitów, co pomoże kandydatom zrozumieć, że są to realne dodatki pozapłacowe. Również często pomijane jest powiązanie benefitów z firmowymi wartościami i kulturą organizacyjną. Rekruterzy powinni świadomie podchodzić do komunikacji benefitów, uwzględniając je w rozmowach, a także zadbać o ich widoczność na stronie internetowej firmy, aby potencjalni pracownicy mogli lepiej zrozumieć, jak te korzyści wpisują się w całość oferty pracy.

Źródła i przydatne linki:

The Rise of the Whole Employee: 20 Years of Change in Employer-Employee Dynamics
https://www.metlife.com/content/dam/metlifecom/us/noindex/pdf/ebts2022/MetLife_EBTS_2022.pdf
● 17 Amazing Job Satisfaction Statistics to Know in 2023
https://leftronic.com/blog/job-satisfaction-statistics/
● Employee Benefits Communication Success Strategies
https://talentculture.com/blog/employee-benefits-communication-successstrategies

Szukasz ciekawej pracy? Dołącz do nas!

Twórz razem z nami firmę, która ma ambicję zmienić rynek benefitów pracowniczych. W AskHenry oszczędzamy czas naszym Klientom. Nie tylko dostarczamy Im świetną usługę, ale przede wszystkim – uśmiech i czas wolny po pracy :)